2016

 • Előadás „A magyarországi török uralom mérlege” címmel a Szigetvár töröktől való visszafoglalásának 327. évfordulójára tartott megemlékezésen. Szervezők: Szigetvár Város Önkormányzata. Szigetvár, 2016. február 12.
 • Előadás Dávid Gézával közösen „Doğu ve Batı Arasında Macaristan: Türk Mirası ve Macarların Gözüyle Osmanlılar” címmel a Török Történelmi Társulat (Türk Tarih Kurumu) előadássorozatának keretében. Ankara, Türk Tarih Kurumu székháza, 2016. március 9.
 • Előadás „A budapesti mufti. Kísérlet a bosnyák muszlimok integrációja” címmel az „Iszlám 100 – Tudományos konferencia az iszlám 1916. évi magyarországi elismerésének 100. évfordulóján” című konferencián. Szervezők: ELTE BTK, MTA BTK TTI. Budapest, ELTE BTK, Parlament, 2016. március 30.
 • Előadás „Az Oszmán birodalom változásai a 17. században” címmel „A harsányhegyi csata és következményei” című nemzetközi tudományos tanácskozáson. Szervezők: Villány Város Önkormányzata. Villány, Városi Művelődési Ház és Könyvtár, 2016. április 8.
 • Előadás „Szigetvár: Szulejmán sírkápolnája nyomában” címmel a „Szenzációk a föld alól – a magyar ásatások legújabb eredményei” című, az MTA 187. közgyűléséhez kapcsolódó kiemelt tudományos fórumon. Szervezők: MTA. Budapest, MTA Székház, 2016. május 4.
 • Előadás „A szigetvári hadjárat, 1566 – magyar és török megközelítésben” címmel a „Zrínyi Miklós és kora/Nikola Zrinski Sigetski i njegova doba” című nemzetközi konferencián. Szervezők: Zágrábi Magyar Nagykövetség és Zágrábi Magyar Intézet. Zágráb, Horvátország. Horvát Történettudományi Intézet. 2016. május 5–6.
 • Előadás „Szigetvár, 1566: Sultan Süleyman’ın Son Seferi, Seyri ve Sonuçları” címmel a „Kanuni Sultan Süleyman’ın Szigetvar Seferi ve Ölümü 1566 – Szigetvar’da Yapılan Kazılar: Meseleler ve Tartışmalar” című konferencián. Isztambuli Egyetem. Isztambul, Törökország. 2016. június 1–4.
 • Előadás „Szülejmán és a ‘Kizil Elma’” címmel a „Buda oppugnata”: 1541 – egy korszakhatár a magyar történelemben” című konferencián. Szervezők: BTM Vármúzeuma, MTA BTK TTI, SZTE BTK Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszéke. Budapest, BTM Vármúzeum, 2016. augusztus 29.
 • Előadás „Az Oszmán Birodalom, Bizánc és a nyugati kereszténység (Nándorfehérvár 1456. évi ostromának nemzetközi hátteréhez/Otomanska imperija Vizantija i zapadno hrišćanstvo (O međunarodnim okolnostima opsade Beograda 1456)” címmel a belgrádi Collegium Hungaricum-ban a nándorfehérvári ostrom 560. évfordulója alkalmából tartott „Csaták, amelyek összekötnek” című magyar–szerb történettudományi konferencián. Belgrád, Szerbia, 2016. szeptember 21.
 • Nyitó előadás „The Expansion of the Ottoman Empire from Southeast Europe Towards Central Europe from the Second Half of the 14th Century to the Late 17th Century” címmel a „Nicholas Šubić Zrinski and Szigetvár 1566” című konferencián. Szervező: Croatian Academy of Sciences and Arts. Zágráb, Horvátország, 2016. október 19–21.
 • Előadás „A török hódítás és Veszprém” címmel „A törökkor idején a veszprémi várért küzdő katonák emlékére. A vár első visszafoglalásának 450. évfordulóján” című emlékünnepségen. Szervezők: Veszprém Város Önkormányzata, „Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566” Emlékév Emlékbizottság. Veszprém, Városháza, 2016. november 22.
 • Nyitó előadás “Sultan Süleyman’ın Macaristan Politikası ve Son Seferi” címmel az “Ottoman–Hungarian–Habsburg Contacts and Suleiman the Magnificent” című nemzetközi konferencián. Szervezők: Atatürk Supreme Council for Culture, Language and History, ELTE, MTA BTK, ISOC (International Symposium on Contacts of the Ottoman Empire with the World). Budapest, InterContinental Hotel, 2016. november 23–27.
 • Könyvbemutató: Zrínyi-Album. Szervezők: MTA KIK. Budapest, MTA Könyvtár, 2016. december 1.

2015

 • Megnyitó a „Social and Economic Transition at Different Scales in Modern and Central- and Southeast-Europe – Soziale und wirtschaftliche Transitionen im modernen Mittel- und Südosteuropa” című nemzetközi workshopon, Szervező: MTA BTK TTI, 2015. március 20., Budapest, MTA BTK TTI Jakobinus terem
 • Erdélyi előadássorozat a Bihar Megyei RMDSZ és a Szacsvay Akadémia meghívására. Előadás címe: Várnától Mohácsig: az Oszmán Birodalom felemelkedése és a Magyar Királyság bukása, 2015. március 25–28. 2015. március 25.: Előadás Nagyváradon; 2015. március 26.: Előadás Marosvásárhelyen; 2015. március 27.: Előadás Kézdivásárhelyen.
 • Előadás a Rubicon – Történelmi magazin által szervezett Rubicon Szabadegyetem c. mesterkurzuson (2015.04.11–12.). Az előadás címe: A középkori Magyar Királyság és az Oszmán-török Birodalom. Szervezők: ELTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék, Rubicon szerkesztőség. 2015. április 11. Budapest, ELTE Jogi Kar
 • Részvétel a „Wiener Kongress 1515. Zentraleuropa zwischen Jagiellonen und Habsburgern” című konferencián, Bécs, 2015. április 15–17. Szervezők: Kunsthistorisches Museum (Bécs), Collegium Hungaricum (Bécs), Bécsi Egyetem, Osztrák Tudományos Akadémia, Lengyel Tudományos Akadémia, MTA BTK, a Bécsi Cseh Kulturális Intézet és a bécsi Szlovák Kulturális Intézet. Előadás (felolvasták): The Ottoman Empire and Hungary at the Beginning of the Sixteenth Century
 • Előadás Sudár Balázzsal közösen „Dzsámik, minaretek, háremhölgyek” A Budapest Sztori II. – Török kori történetek keretein belül. Szervező: Budapest Klub, 2015. április 24., Helyszín: Budapest Pont
 • Megnyitó az NMHH Médiatanács Médiatudományi Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Médiatudományi Kutatócsoportja “Media Freedom and Regulation in the New Media World” című nemzetközi médiajogi konferenciáján, 2015. április 24., Budapest, Hotel Sofitel Chain Bridge
 • Megnyitó a „Modernizációs folyamatok multietnikus államokban. Mentalitás-, társadalom- és művelődéstörténeti megközelítések” című szlovák-magyar konferencián. Szervezők: MTA BTK TTI, TéKa – Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása, Pavol Jozef Safárik Egyetem, 2015. május 19., Budapest, MTA BTK TTI Tanácsterem
 • Nyitó előadás és levezető elnök a „The Place of the European Tributary States on the Periphery of the Ottoman Empire” című nemzetközi konferencián, Szervező: MTA BTK TTI, 2015. május 29., Budapest, MTA BTK TTI Tanácsterem
 • Megnyitó és moderálás a „The Gallipoli Campaign and the Restoration of Ottoman Morale and Pride” című előadáson. Szervezők: Török Nagykövetség, MTA BTK, 2015. június 2., Budapest, MTA BTK ZTI Bartók terem
 • Levezető elnök a „Piroska and the Pantokrator: Dynastic Memory, Healing and Salvation in Komnenian Constantinople” című nemzetközi konferencián, Szervezők: Medieval Studies Department, CEU, Center for Eastern Mediterranean Studies, CEU, Magyar Nemzeti Múzeum, MTA BTK TTI, 2015. június 3., Budapest, CEU Auditorium
 • Megnyitó az „Olasz-magyar találkozások a Nagy Háború árnyékában: történelem, irodalom, kultúra” című konferencián. Szervezők: MTA BTK Filozófiai Intézete és a Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull’Europa Centro-Orientale. 2015. június 11., Budapest, Olasz Kulturális Intézet
 • Részvétel a „The International Conference on Geocultural Images of the Arctic” című konferencián, Jakutszk, Oroszország, 2015. június 25. Előadás: Research activities at the Research Centre of the Humanities
 • Előadás a „Nekünk mégis Mohács kell…” – szimpóziumon a mohácsi csata évfordulóján a Budai Várban. Szervező: OSZK. A felolvasott előadás címe: „II. Lajos a török forrásokban”. 2015. augusztus 29., Budapest, Országos Széchényi Könyvtár
 • Előadás: „A ’kegyetlen’ Mehmed – egy vándormotívum története” címmel az Ivanics Mária születésnapja alkalmából tartott tudományos ülésen. Szervezők: Szegedi Egyetem, 2015. október 2., Szegedi Egyetem
 • Magyar őstörténet könyvbemutató és népszerűsítő előadás. Szervezők: MTA BTK MŐT, Pozsonyi Magyar Intézet, Pro traditio civil szervezet, 2015. október 15., Pozsony, Pozsonyi Magyar Intézet
 • Török nyelvű előadás az Isztambuli Magyar Kulturális Intézetben „Magyarország Kelet és Nyugat között: a török hagyaték” címmel, 2015. október 28.
 • Részvétel a törökországi Bursában tartott Nemzetközi Yildirim Bayezid konferencián. 2015. november 27-29. Szervezők: Török Történeti Társaság, Bursa Yildirim városrész önkormányzata. Előadás Dávid Gézával közösen: „I. Bayezid Döneminde Osmanlı–Macar Mücadelesi ve Bunun Macaristan’daki Etkileri” címmel
 • Könyvbemutató és az emlékév tudományos eredményeinek összegzése az „Emlékpajzs Szigetvárnak. Válogatás a ‘Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566’ emlékév történelmi, irodalomtörténeti tanulmányaiból, műalkotásaiból és ünnepi dokumentumaiból” című könyvbemutatón. Szervezők: MANK, Magyar Napló Kiadó. Budapest, Litea Könyvesbolt, 2016. december 14.

2014

 • Előadások Az Oszmán birodalom kialakulása. Expanzió és berendezkedés három kontinensen és Az oszmán-török társadalom és az állami irányító elit címmel a Rubicon – Történelmi magazin által szervezett Rubicon Szabadegyetem c. mesterkurzusán (2014.02.15-16.). Szervezők: ELTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék, Rubicon szerkesztőség. Budapest, 2014. február 15–16.
 • Előadás A magyarországi oszmanológiai kutatások címmel a „Neves történészek” előadás-sorozaton belül. Szervező: Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskola. Eger, 2014. február 28.
 • Előadás Az Oszmán Birodalom a 17. században címmel a Szentgotthárd – Vasvár 1664. Háború és béke Zrínyi Miklós korában c. nemzetközi konferencián a szentgotthárdi csata és a vasvári béke 350. évfordulója alkalmából. Szervezők: Szentgotthárd és Vasvár városok önkormányzatai, MTA BTK, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Szentgotthárd, Vasvár, 2014. május 16–17.
 • Előadás a Magyar Honvédség napján tudományos szimpóziumon a karszi Kaukázus Egyetemen a 19. századi magyar-török kapcsolatokról Magyarok és törökök a történelem folyamán címmel. Karsz, 2014. május 19–23.
 • Előadás az 1956-os forradalom és szabadságharcról a Szentendrei Kolping Család Egyesület szervezésében. Szentendre. 2014. október 18.
 • Előadás Magyarok és törökök – egymás szemével. Identitások, ön- és ellenségképek – az elfogadástól a rokonszenvig címmel. Török Kávéházi Estek a Yunus Emre Török Kulturális Intézet szervezésében. Előadás, beszélgetés. Budapest, 2014. december 3.

2013

 • „Történelemóra” a történelmi tényekről, a korábbi és mostani történészi véleményekről.” Előadás a szentendrei MH Altiszti Akadémiájának Művelődési Háza szervezésében, Igaz történetek a Don-kanyarról képben és szóban c. rendezvény keretében. szentendre, 2013. február 6.
 • „A magyar–török kapcsolatok kezdetektől napjainkig.” Előadás a Szentendrei Konzervatív Esték Klub szervezésében. Szentendre, 2013. február 26.
 • „A dzsihád szerepe a klasszikus kori Oszmán Birodalomban.” Előadás a Közép-Európai Közlemények szerkesztőségének, a Keleti-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja, az SZTE Új és Legújabb kori Magyar Történeti Tanszék, a SZAB Filozófia és Történeti Szakbizottságának Magyar Történeti Munkabizottsága és a Móra Ferenc Múzeum szervezésében. Szeged, 2013. március 1.
 • A magyarországi török hódoltságról.” Előadás az Ankarai Egyetem Hungarológiai Tanszékén. Ankara, 2013. március 13.
 • „Macarların gözüyle Osmanlı-Türkler (Az oszmán-törökök magyar szemmel)”. Előadás a Magyar–török kulturális kapcsolatok c. szimpóziumon, az MTA BTK, Fatih Üniversitesi (Istanbul) és a Budapesti Yunus Emre Kulturális Központ szervezésében. Budapest, 2013. május 3.
 • „A török örökség és a török hagyaték a magyarság életében.” Előadás a Szentendrei Kolping Egyesület szervezésében. Szentendre, 2013. június 1.
 • „Mit is akart a török 1552-ben?” Előadás a Múzeumok éjszakája 2013 c. rendezvénysorozaton belül a Magyar Nemzeti Múzeum Csillagok éjszakája, 2013 c. rendezvényen. Budapest, 2013. június 22.
 • „Ármin VÁMBÉRY'nin Milletlerarası Türkolojideki Yeri (Vámbéry Ármin helye a nemzetközi turkológiában)”. Előadás a Török Tudományos Akadémia Emlékülés Vámbéry Ármin halálának 100. évfordulója alkalmából c. rendezvényén (2013. szeptember 6–8.). Ankara, 2013. szeptember 6.
 • „Türkiye’de ve Macaristan’da Cumhuriyet İdeali. Bir Karşılaştırma (A köztársasági eszme Törökországban és Magyarországon)”. Előadás a Török Történeti Társaság (Türk Tarih Kurumu) ünnepi ülésén, Isztambul, 2013. október 30-án.
 • „A török hagyaték a magyar történelemben”. Előadás A Magyar Tudomány Napja Erdélyben, 12. fórum c. rendezvényen, az MTA, EME, Bethlen Gábor Alap, RMDSZ és Communitas Alapítvány szervezésében. Kolozsvár, 2013. november 22.

2012

 • „Byzantine Elements in the Ottoman Identity”. Előadás a „Deutsch-ungarischer Workshop aus Anlass des 80. Geburtstags von György Hazai” c. konferencián, Berlin, 2012. május 24.
 • „Az oszmán-török elit identitás- és magatartásformái (vallás és etnicitás)”. Előadás a Magyar–Román Vegyes Bizottság ülésszakán, Nagyszeben, 2012. május 27–június 1.
 • Az Oszmán Birodalom a 17. század második felében”. Előadás a „Harsányhegy 1687–2012. Tudományos tanácskozás a csata 325. évfordulója alkalmából” c. konferencián, Villány, 2012. augusztus 10. „Hungary between East and West: The Ottoman-Turkish Legacy”. Előadás a „A Celebration of the István Deák Visiting Professorship at Columbia University” c. rendezvényen (Sudár Balázs zenei közreműködésével), New York, 2012. november 8.
 • „A dzsihád mint rítus. Az oszmán-török példa”. Előadás az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztályán, Budapest, 2012. november 29.
 • „A török örökség és a török hagyaték a magyarság életében”. Előadás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának „Az oszmán–magyar kényszerű együttélés és hozadéka”. c. konferenciáján, Piliscsaba, 2012 december 6–7.
 • „A hárem szerepe az oszmán-török politikában”. Előadás a Kodolányi János Főiskola és a Pannon Lapok Társasága „Magyarság és Európa Szabadegyetem” 4. alprogramjának előadássorozatán, Székesfehérvár, 2012. december 5.

2011

 • „»Hárem a török igazság« A nők a török politikában”. Előadás a Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület előadássorozatában, Szentendre, 2011. február
 • „A szultáni hárem. A nők helyzete a XV–XVII. századi Törökországban”. Előadás a szákszendi kulturális program keretében, Szákszend, 2011. április 11-én.
 • „A Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári béke (1711. április 30.) és annak következményei.” Előadás a Partium Alapítvány Kuratóriuma és a Romániai Máltai Segélyszolgálat nagyváradi csoportja által szervezett emlékülésen, Nagyvárad, 2011. április 28.
 • „Evlia Cselebi, a világ török fölfedezője”. Előadás az Evlia Cselebi török világutazó születésének 400. évfordulója tiszteletére a budapesti török nagykövetség és a Tabán Múzeum által szervezett tudományos konferencián és kiállításon, Budapest, 2011. május 22.
 • „Történelmi séta 800 éven át. Visszatekintés a múltba.” Előadás az Aszófő község 800. születésnapja alkalmából rendezett emlékülésen, Aszófő, 2011. május 29.
 • „Macar Gözüyle Türkler”. Előadás a „Geçmişten Günümüze Türk–Macar İlişkileri” c., az ankarai Hungarológiai Intézet fennállásának 75. évfordulóján rendezett nemzetközi konferencián, Ankara, 2011. október 24–27.

Fodor Pál könyvei

Könyvek

Szerkesztett kötetek

Kereső a cikkek címében