Fodor Pál életrajza

IMG 96931955. február 3-án született Aszófőn. 1973-ban érettségizett a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnáziumban. 1979-ben az ELTE BTK-n szerzett történelem és török szakos diplomát. Nős, két felnőtt gyermeke és három unokája van. 1980-tól 1992-ig az MTA Nyelvtudományi Intézete mellett működő Orientalisztika Munkaközösség munkatársa volt. 1992 óta az MTA Történettudományi Intézet (2012-től: MTA BTK Történettudományi Intézet) kutatója, 2012-től az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója és az MTA BTK Történettudományi Intézet igazgatója.

2007-ben szerezte meg az MTA doktora címet. Szakterülete az Oszmán Birodalom 14–17. századi története, ezen belül különösen az oszmán állam kialakulása, társadalmi és katonai szervezete, az oszmán politikai gondolkodás és államideológia, továbbá a magyarországi török hódítás és berendezkedés. 1979 óta jelennek meg a turkológia és a történettudomány rangos hazai és nemzetközi folyóirataiban és gyűjteményes köteteiben publikációi, amelyek száma meghaladja a 200-at (több mint tíz kötet). Munkásságát a filológiai és történeti kérdések egyidejű vizsgálata jellemzi.

Fontosabb munkái:

  • A törökkel való kiegyezés lehetőségének historiográfiai illúziójával leszámoló és az oszmánok európai politikáját elemző monográfiái (Magyarország és a török hódítás. Budapest, 1991; The Unbearable Weight of Empire. The Ottomans and Central Europe – A Failed Attempt at Universal Monarchy (1390–1566). Budapest, 2015), valamint 2006-ban megvédett MTA doktori disszertációja (Vállalkozásra kényszerítve.
  • Az oszmán pénzügyigazgatás és hatalmi elit változásai a 16–17. század fordulóján. [História könyvtár. Monográfiák, 21.] Budapest, 2006.), amelyben bizonyította, hogy azok a 16–17. század fordulója körüli változások az Oszmán Birodalom pénzügyi és igazgatási rendszerében, amelyeket a korábbi nemzetközi irodalom válságjelenségekként értékelt, valójában egy átfogó reformpolitika elemei voltak.
  • Nevéhez fűződik egy oszmán katonai intézmény felfedezése (The Way of a Seljuq Institution to Hungary: thecerehor. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 38:3 [1984] 367–399.), az oszmán fejedelmi tükröket elemző írását pedig alapműként értékelik a nemzetközi szakirodalomban (State and Society, Crisis and Reform, in the 15th–17th Century Ottoman Mirror for Princes. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 40:2–3 [1986] 217–240.).
  • Tudományos teljesítményének elismerése a külföldi hivatkozások magas száma, szerkesztői munkássága nemzetközi és hazai szakmai folyóiratokban, meghívása a The Cambridge History of Turkey szerzőgárdájába (Ottoman Warfare, 1300–1453. In: The Cambridge History of Turkey. Volume I. Byzantium to Turkey, 1071–1453. Ed. by Kate Fleet. Cambridge, 2009, 192–226.), valamint jelentős számú nemzetközi publikációja (lásd például válogatott tanulmányainak törökországi kiadását: In Quest of the Golden Apple. Imperial Ideology, Politics, and Military Administration in the Ottoman Empire. [Analecta Isisiana, 45.] Istanbul, Isis, 2000, 304 old.).

A tudományos munka mellett tevékeny szerepet vállal a szakmai közélet különböző testületeiben. Munkásságát több szakmai és állami díjjal, kitüntetéssel ismerték el.

Fodor Pál könyvei

Könyvek

Szerkesztett kötetek

Kereső a cikkek címében