FP Mohacs Rubicon„Mohács” örök. Örök viszonyítási pontja, örök keserve, örök „gombóca” minden magyarnak, akit érdekel a múltja. Amit sem kiköpni, sem lenyelni nem tud. Búvópatakként itt van velünk lassan ötszáz éve, és időről időre egy-egy váratlan hullám ismét a felszínre löki, hogy az akkor élő és múltjával szembenéző nemzedék számot adhasson a maga Mohács-képéről.

Az érdeklődési hullámokat többnyire a történészszakma új felfedezései, meglátásai indítják el, de megesik, hogy szakmán kívüli „beszólások” váltanak ki a szélesebb közvéleményt is elérő vitákat.

Mohács három egymásba fonódó történet. Nemcsak vagy nem is elsősorban az 1526. augusztus 29-én délután megvívott csata története, hanem jóval több annál. Egyrészt a csatához vezető, azt megelőző – változó hosszúságú, de javarészt mégis a Jagellók országlásához kötött – kor története. Másrészt a csata máig nyúló utótörténete, tele egymással perlekedő értelmezésekkel és ideológiai konstrukciókkal.

Fodor Pál ezt a három történetet próbálja röviden összefoglalni abból a nem szokatlan nézőpontból, hogy mi is veszett Mohácsnál. És még azt is – ami egyeseknek talán meglepő lesz –, hogy mit vesztettek Mohácsnál a győztes oszmán-törökök.

A cikk a legújabb Rubiconban folytatódik. Keresse 2020/1. Mohácstól Budáig számot az újságárusoknál!

Fodor Pal Hadak utjanFodor Pál köszöntőbeszéde a „Hadak útján”: A népvándorláskor fiatal kutatóinak 29. konferenciáján.

Tisztelt Elnök úr, tisztelt kollégák, kedves vendégek, hölgyeim és uraim! A házigazda BTK nevében sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm önöket a „Hadak útján”: A népvándorláskor fiatal kutatóinak 29. konferenciáján, amelyet ezúttal a BTK Magyar Őstörténeti Témacsoportja és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Őstörténeti és Honfoglalás Kori Régészeti Tanszéke közösen szervezett és rendez meg november 15-én és 16-án.

A fiatal népvándorlás koros kutatók (régészek, történészek, antropológusok, zoológusok, néprajzosok) nemzedéki alapon szerveződő rendezvénysorozata 1990-ben Szentesen kezdődött, s egyetlen esztendő (2009) kivételével rendszeresen és azóta sem csökkenő érdeklődés közepette tartották meg.

Az elhatározás egyfajta generációs dacból született, melynek háttérében az önazonosság megtalálása és az önismeret elmélyítésének igénye húzódott meg; s ami legalább ennyire fontos volt: hogy számukra is legyen hely a Nap alatt. Ez a törekvés persze elmondható minden kutatási terület mindenkori ifjú törökjeire – ahogyan példaként szolgáltak az őskoros, a római koros és a középkori kutatásokat folytató társaik számára is. De említhetem a fiatal doktoranduszok napjainkban divatos különféle szerveződéseit és publikációs fórumait is.

Fodor Palİlber Ortaylı történész, több neves török egyetem professzora, a mai török kulturális közélet egyik legismertebb alakja, kiemelt rendezvények ünnepelt szónoka, ismeretterjesztő tévésorozatok sztárja a Hürriyet című napilapban október 20-án közölt cikkében Fodor Pál munkásságáról írt:

Nemzedékünk és a turkológiai-oszmanisztikai kutatások terén kivételes magyar tudományos élet ragyogó történésze. A tudományterület másik fontos kutatójával, Dávid Gézával együtt számos kiváló munkát adott közre.

1919Fodor Pál köszöntőbeszéde a „…minden édenek neve vad poklokat büvöl”. A Magyarországi Tanácsköztársaság című konferencián az Országház Főrendiházi üléstermében, 2019. szeptember 11-én.

Tisztelt Főigazgató Úr, Igazgató úr, Hölgyeim és Uraim!

Az MTA BTK nevében tisztelettel köszöntöm önöket a Magyarországi Tanácsköztársaságnak szentelt kétnapos konferenciánkon. Engedjék meg, hogy rövid beszédemben arról szóljak, miért tartom fontosnak a mai és a hasonló évfordulós konferenciákat.

Fodor Pal Horvath Kinga joFodor Pál, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója, a BTK Történettudományi Intézet tudományos tanácsadója és Juhász György, a komáromi Selye János Egyetem rektora 2019. november 6-án hosszú távú együttműködési keretmegállapodást írt alá Komáromban. A két intézmény együttműködésének részeként közös kutatásokat, konferenciákat, szimpóziumokat, könyvbemutatókat terveznek. A 2020. évi munkatervet Horváth Kinga, az SJE dékánja és Fodor Pál írta alá. A komáromi látogatás alkalmából Fodor Pál az SJE Könyvtára részére a BTK több száz kiadványát tartalmazó könyvcsomagot ajándékozott. 

Fodor Pál könyvei

Könyvek

Szerkesztett kötetek

Kereső a cikkek címében